Nepali – Yakkhaअँठ्याउनु
अँध्यारो
अंग नचल्‍ने
अंजुलि
अकबरे खुर्सानी
अकमकाउदै बोल्‍नु
अकमक्‍क‍
अकासिनु
अक्षर
अखबार
अगस्‍त खानु
अगाडि बस्‍नु
अगुल्‍टो
अगुवाइ गर्नु
अगेना
अग्‍लो
अग्‍लो आसन
अघाउनु
अघि
अघि नै
अङ्‌कुशे
अङ्‍कमाल गर्नु
अङ्‍कुर
अङ्‍कुसे
अङ्‍कुसे कीरा
अङ्‍गुर
अचम्‍म
अछेता
अझ निर्दयी
अझै माथि
अटाउनु
अठसट्‍ठी
अठहत्‍तर
अठार
अठासी
अठ्‍ठाइस