Nepali - Yakkhaउकाउनु
उकास्‍नु
उक्‍लानु
उखान तुक्‍का
उखालेर लानु
उखु
उखेलिमार्नु
उखेलिसक्‍नु
उखेल्‍नु
उगाउने
उघाउनु
उघाउने
उघार्नु
उचाल्‍नु
उच्‍च भाग
उच्‍च स्वर
उच्‍च स्वर्ग
उच्‍चारण
उछिट्‍टिनु
उछिन्‍नु
उजिन्‍डो
उजुरी गर्नु
उज्यालो
उज्यालो प्रकाश
उज्‍यालो हुनु
उँट
उठाउनु
उठाउने
उठाएर फ्याँक्‍नु
उठाएर राख्‍नु
उठ्‍न लगाउनु
उठ्‍नु
उडाउनु
उडेर आउनु
उडेर बस्‍नु
उड्‍नु