Nepali - Yakkhaओइ
ओइलनु
ओखर
ओछयान
ओछयान लाग्‍नु
ओछ्‌याउनु
ओछ्‌याउने कपडा
ओझ्याउनु
ओड्‍नु
ओढ्‍ने कपडा
ओथारा
ओथार्नु
ओदाने रुख
ओदाल
ओदालको रुख
ओराल्‍नु
ओलम्‍पिक
ओसार्नु
ओहोर दोहोर