Nepali - Yakkhaऔँला
औँलाले हिँड्‍नु
औलो
औंल्याउनु
औषधि
औषधि दिनु
औषधि पिउनु
औंसी