Nepali - Yakkhaकक्रक्‍क
कक्ष
कछुवा
कञ्‍चनजङ्‍गा
कटहर
कटुसको फल
कटुसको रुख
कठिन पर्नु
कठ्यौरी
कडा ढुङ्‍गा
कण्‍ठ्‌य स्‍पर्स
कत्‍ला
कत्‍ले माछा
कथा संग्रह
कदमको रुख
कन्‍जुस
कन्‍नु
कन्‍न्‍य केटी
कन्‍य च्‍याउ
कन्या केटा
कन्या राशि
कन्याउनु
कपट
कपडा
कपडा खोल्‍नु
कपडा टाँग्‍नु
कपडा बुन्‍ने तान
कपर्दी