Nepali - Yakkhaखचाखच
खजुरो
खटनपटन
खडेरी जानु
खण्‍ड
खण्‍डन गर्नु
खतम गर्नु
खतराबाट बचाउनु
खन्‍न लगाउनु
खन्‍नु
खन्‍याइ सक्‍नु
खन्याउनु
खप्‍नु
खप्‍पर
खबटा
खबर गर्नु
खर काट्‍नु
खरानी
खराबी चिताउनु
खरायो
खरी
खरुकी
खर्च गर्नु
खलबले चरो
खल्‍लो
खसाउनु
खसाल्‍नु
खसी पार्नु