Nepali - Yakkhaठक्‍कर खानु
ठटाउनु
ठट्‍टा
ठट्‌टा गर्ने
ठड्‌याउनु
ठन्‍डा
ठँस्‍स
ठाउँ
ठाउँमा ल्याउनु
ठाडो
ठिङ्‍ग उभिनु
ठिङ्‍गो
ठीक
ठुङ्‍नु
ठुला ठुला
ठुलो छिचिमिरो
ठूली आमा
ठूलो आन्‍द्रा
ठूलो खाडल
ठूलो जरा
ठूलो डल्‍लो
ठूलो ढुङ्‍गा
ठूलो बुवा
ठूलो भुँडी
ठूलो हुनु
ठेउला
ठेगाना
ठेल्‍नु
ठोकाउनु
ठोक्‍नु