Nepali - Yakkhaडण्‍डी
डबका
डर लाग्‍दो
डरमर्दो
डरसरी
डराउनु
डल्‍ले याउ
डल्‍लै
डल्‍लो
डस्‍टर
डाँडा
डाँडाको बाटो
डाम्‍नु
डाहा
डाहा गर्नु
डिल लगाउनु
डुङ्‍गा
डुँड
डुबाइएको
डुबाउनु
डुल्‍नु
डोको
डोरी
डोरी बाट्‍नु
  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2
  • >