Nepali - Yakkhaबखान गर्नु
बखान्‍नु
बगाउनु
बग्‍नु
बङ्‍गुर
बङ्‍ग्याउनु
बचत गर्नु
बचाउने वाला
बच्‍चा
बच्‍चा जन्‍मनु
बच्‍छ्युँ
बजाउनु
बजाउने सामग्री
बज्‍नु
बटार्नु
बटुल्‍नु
बट्‍टाइ
बडहरको रुख
बडाबा
बडाबावु
बढाइ चढाइ
बढाउनु
बढार्नु
बढी आमा
बढी बोल्‍नु
बढ्‍नु
बताउने
बतास
बत्‍ती
बत्‍तीस
बथान
बथाने कीरा
बदनाम
बदाम
बन मान्‍छे