Nepali - Yakkhaभकिम्‍लो
भकुण्‍डो
भगवान
भँगेरो
भट्‌याउनु
भट्याउनु
भण्‍डारे
भताभुङ्‍ग
भतिज
भतिजा
भतिजी
भनि खानु
भनेको मान्‍नु
भन्‍न लगाउनु
भन्‍नु
भयो
भरिया
भरेमात्र
भर्खरको
भर्त्‍सना गर्नु
भर्नु
भर्ने भाँडा
भर्‍याङ
भलाद्‍मी