Nepali - Yakkhaरक्‍त अल्‍पता
रक्‍त पिपासु
रक्‍त सञ्‍चार हुनु
रक्षा गर्नु
रक्‍सि
रक्‍सि पार्नु
रक्‍सी
रक्‍सी पार्नु
रगड
रगड्‍नु
रगत
रगत चुस्‍नु
रगत जाँच्‍नु
रगत नाता
रगत बग्‍नु
रगतको क्यान्‍सर
रँगाउनु
रङ् बदल्‍नु
रङ् लगाउनु
रङ्‍गमञ्‍च
रण क्षेत्र
रणनीति
रस
रसायन
रसायन शास्‍त्र
रसिद
रसिलो
रहस्य खोल्‍नु
राँको
राक्षस
राक्षसी आत्‍म‍ा
राखि दिनु