Nepali - Yakkhaलक्षण
लक्ष्य
लखेट्‍नु
लगत्‍तै
लगाइसक्‍नु
लगाउनु
लगानी गर्नु
लगि दिनु
लज्‍जा पूर्ण
लटरम्‍म
लट्‍ठी
लठेप्रो
लडाइ पठाउनु
लडाइरहनु
लडाई गर्नु
लतार्नु
लमक्‍क लमक्‍क
लमतन्‍न‍
लम्‍पसार
लम्‍बाइ
लर्बराउनु
लस्‍कर
लस्‍सा दार