Nepali - Yakkhaसकारात्‍मक
सक् सक्
सक्‍कल
सक्‍खरको डल्‍लो
सक्‍नु
संक्षिप्‍त
सखुवा
सगरमाथा
सँगै डुल्‍नु
सङ्‍कल्‍प
सङ्‍कल्‍प गर्नु
सङ्‍कुचित
सङ्‍केत
सङ्‍गठन
सङ्‍गठित हुनु
सङ्‍गमर्मर
सङ्‍गीत
सङ्‍गीत झुण्‍ड
सङ्‍गीतकार
सङ्‍गीतालय
सङ्‍लो हुनु
सचेत गराउनु
सच्याउनु
सजाय
सञ्‍चार गर्नु
सतचालीस