याक्खा भाषा शब्दकोशमा शब्द खोजी गर्नुहोस्।

books1

शब्द खोज्‍नको लागि दायाँ रहेको कोष्‍ठमा टाइप गर्नुहोला।

याक्खा, नेपाली वा अङ्ग्रेजी शब्द खोज्‍न सक्नु हुन्छ। तपाइँको कीबोर्डमा कुनै अक्षर टाइप गर्न सक्नुभएन भने माथि रहेको अक्षरहरूलाई क्लिक गर्न सक्नु हुन्छ।

[सुझाव: खोजी गर्दा बाकसमा रहेको भाषा र शब्दवर्गलाई बेवास्ता गर्नसक्नु हुन्छ - यी बृहत खोजीको लागि हुन्]

याक्खा – नेपाली – अङ्ग्रेजी