Nepali - Yakkhaअनन्य इच्‍छा
अनावश्यक
अनि मात्र
अनिच्‍छा
अनुकरण गर्नु
अनुगमन
अनुच्‍छेद
अनुदान
अनुभूति
अनुमति दिनु
अनुमति माग्‍नु
अनुमान गर्नु
अनुयायी
अनुरोध गर्नु
अनुशासन
अनुशासनमा ल्याउनु
अनुशासित हुनु
अनुसन्धान
अनुसन्धानकर्ता
अनुहार
अनौठो देखिनु
अन्‍ठानब्‍बे
अन्‍ठावन्‍न
अन्‍तर जातीय
अन्‍तरा
अन्‍तिम रेखा
अन्‍त्य
अन्‍दाज गर्नु
अन्ध विश्वास
अन्‍धाधुन्‍दा
अन्‍न