Nepali - Yakkhaअमिलो
अमिल्‍दो
अमृत
अम्‍बा
अम्‍लिसो
अररीको फूल
अरे
अर्को
अर्ती
अर्ती दिनु
अर्थ खुलाउनु
अर्थहिन
अर्ध विराम
अर्पण गर्नु
अलग बस्‍नु
अलग हुनु
अलच्‍छिनी
अलमलिनु
अलि तीतो
अलि पर
अलिअलि
अलैंची
अल्‍छी
अल्‍छी लाग्‍दो
अल्‍झिनु
अल्‍प विराम
अल्‍पिनु
अल्‍लो
अवरोध गर्नु