लाज्‍यासुसु [ladz‍jasusu] (Dia. Var. आलाज्‍यासुइसुइ) 1वि. बो. खिल्‍लि उडाउनु (Sem. Domain 3.5.5.1 -अश्लीलता) 2वि. लाजमर्दो ashamed, abashed