पाहुबा [pahuba] वि. बुढो old, husband (Sem. Domain 2.6.2 -संभोग सम्‍बन्‍धहरू)