खेम्‍बा [kʰem‍ba] क्रि. प. अघि नै before (Sem. Domain 6.1.2.6.1 -प्रयोगको लागि केही कुरा तयार गर्नु)