पोॽमा [poʔma] (1sg pres पोत्‍वाङ्‌; 3sg past पोॽतु) (Dia. Var. पाॽमा) क्रि. मुछ्‍नु knead, squeeze and press (flour, etc.) ex. उङा खाबुत्‍ति पोतुहा। उनले पिठो मुछिन‌। (Sem. Domain 6.6.2.4 -माटोको काम गर्नु)